archonci - najwyżsi urzędnicy w starożytnych Atenach; posiadali szerokie kompetencje w zakresie prawa, sądownictwa i kultu religijnego; po rocznej kadencji ustępowali z urzędu i wchodzili w skład areopagu; występowali do VIII w. p.n.e., ale ich znaczenie zaczęło maleć po reformach Klejstenesa.