arystokracja - forma rządów w starożytnej Grecji, w której władzę sprawowali przedstawiciele najwyższej warstwy społecznej - arystokracji.