demagog - w starożytnej Grecji określenie oznaczające przywódcę ludowego w poleis o ustroju demokratycznym, który wyznaczone sobie cele polityczne osiągał dzięki talentowi krasomówczemu i umiejętnościom retorycznym.