hegemonia - przywództwo, przewodnictwo polityczne, dążenie do uzyskania przeważającego wpływu.