hellenizm - okres w dziejach Grecji i krajów Bliskiego Wschodu od podbojów Aleksandra Wielkiego do zawładnięcia przez Rzym wschodnią częścią Morza Śródziemnego (334-30 r. p.n.e.); okres ten cechuje przenikanie greckiego języka, kultury, i praw na tereny wschodnie, wymiana doświadczeń i wiedzy uczonych greckich i wschodnich oraz rosnący wpływ cywilizacji wschodu na kulturę grecką, zwłaszcza w dziedzinie religii; głównymi ośrodkami kultury hellenistycznej były: Aleksandria, Pergamon, Rodos i Ateny; kultura hellenistyczna była kulturą elitarną i rozwijała się głównie na dworach władców wielkich monarchii hellenistycznych, przez których była finansowana.