diadochowie - dowódcy Aleksandra Wielkiego (Ptolemeusz, Antygonos, Seleukos, Eumenes, Antypater, Kassander, Lizymach, Nikator i Perdikkas), którzy po jego śmierci podzielili między siebie stworzone przez niego imperium; w wyniku długotrwałych walk diadochów (wojny diadochów) oraz miedzy ich następcami, zwanymi epigonami, wyłoniły się trzy potężne monarchie hellenistyczne: Ptolemeuszy w Egipcie, Antygonów w Macedonii oraz Seleukidów, obejmująca część terenów wschodnich monarchii Aleksandra Wielkiego.