eforowie - w starożytnej Sparcie 5 najwyższych urzędników, wybieranych na jednoroczną kadencję przez zgromadzenie ludowe; decydowali o polityce wewnętrznej i zagranicznej, kierowali finansami państwa i sądownictwem cywilnym oraz kontrolowali działalność królów i urzędników; na czele kolegium eforów stał efor eponym, którego imieniem nazywano rok.