filozofia - termin z języka greckiego (philéō „miłuję", sophía „mądrość"  - „umiłowanie mądrości") - oznaczający systematyczne i krytyczne rozważania na temat podstawowych problemów i idei, dążenie do ich poznania oraz co całościowego zrozumienia świata.