fyla - w starożytnej Grecji pierwotnie plemię składające się z rodów, a po reformach przeprowadzonych w 508 r. p.n.e. przez Klejstenesa jednostka podziału ludności opartego na zasadzie terytorialnej.