gerontowie - w starożytnej Sparcie członkowie rady starszych, zwanej geruzją; gerontowie byli wybierani dożywotnio przez zgromadzenie ludowe spośród obywateli Sparty, którzy ukończyli 60 lat.