geruzja - w starożytnej Sparcie rada starszych, złożona z dwóch królów oraz 28 gerontów - obywateli Sparty liczących powyżej 60 lat, odgrywająca decydującą rolę w rządzeniu państwem; geruzja przygotowywała wnioski na zgromadzenie ludowe oraz stanowiła władzę sądowniczą w sprawach karnych; kompetencje geruzji stopniowo malały na rzecz eforów.