heloci - w starożytnej Sparcie ludność zależna - potomkowie podbitych mieszkańców Lakonii i Messenii; heloci byli przypisani do ziemi spartiatów, którą uprawiali, płacąc daninę w naturze.