historiografia - dziejopisarstwo, piśmiennictwo historyczne; ogół prac historycznych, odnoszących się do danego okresu historycznego, regionu lub zagadnienia.