kworum (quorum) - liczba członków jakiegoś zgromadzenia niezbędna dla prawomocności jego uchwał.