metojkowie - w starożytnej Grecji wolna ludność rekrutująca się z cudzoziemców i ich potomków; metojkowie nie  posiadali pełnych praw obywatelskich, ale byli zobowiązani do świadczeń na rzecz państwa i służby wojskowej; wśród nich było wielu pisarzy, poetów i zamożnych przedsiębiorców, którzy często byli obdarzani obywatelstwem.