nekropola - nazwa odnosząca się do starożytnych i wczesnochrześcijańskich cmentarzy, najczęściej sytuowanych w pobliżu większych miast.

Najwcześniejsze nekropola powstały w starożytnym Egipcie - stanowiły je położone centralnie piramidy i otaczające je mastaby oraz zespoły grobowców skalnych.

W kulturze egejskiej występowały tolosy i kręgi cmentarne z grobami szybowymi.

Etruskowie budowali skupiska grobów tumulusowych.

Grecy i Rzymianie budowali nekropolia wzdłuż głównych dróg prowadzących do miast.

Dla nekropoli wczesnośredniowiecznych typowe były katakumby i kolumbaria.