sceptycyzm - kierunek filozoficzny zapoczątkowany przez Pyrrona z Elidy, poddający w wątpliwość możliwość i wartość ludzkiego poznania.