sofiści - greccy, działający głównie w V i IV w. p.n.e. w Atenach, nauczyciele przygotowujący obywateli do uczestnictwa w życiu publicznym; pierwsi sofiści głosili poglądy demokratyczne i antropocentryczne, późniejsi przeszli na pozycje skrajnie relatywistyczne; główną dziedziną zainteresowań sofistów była dialektyka, retoryka i polityka.