symmachia - w starożytnej Grecji związek poleis oparty na przymierzu obronnym lub zaczepno-obronnym; w symmachii często istotną rolę dogrywała hegemonia jednego z państw wchodzących w jego skład.