centuria - najmniejsza jednostka wojskowa armii rzymskiej, licząca około 100 żołnierzy.