sobór  - w Kościele katolickim zgromadzenie biskupów całego świata pod przewodnictwem papieża, obradujące nad sprawami wiary, organizacji i dyscypliny kościelnej.