veto - w znaczeniu ogólnym sprzeciw, protest; w starożytnym Rzymie prawo uchylania lub zawieszania projektu ustawy lub zarządzenia urzędnika , np. trybuna ludowego.