senat - w republikańskim Rzymie kolegium składające się z byłych i czynnych urzędników wyznaczonych dożywotnio przez cenzora; senat rzymski kierował  polityką zagraniczną, przyjmował obce poselstwa, dbał o bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i sprawy kultu religijnego; w okresie cesarstwa znaczenie senatu zmalało, a o jego składzie decydował cesarz.