deifikacja - ubóstwienie, nadawanie charakteru boskiego, przypisywanie cech boskim ludziom, a czasem zwierzętom i zjawiskom przyrodniczym - uznawanie ich za boskie i otaczanie ich kultem.