klienci - w starożytnym Rzymie wolni, ale niezamożni obywatele będący w dziedzicznej zależności od możnych patronów, którym winni byli posłuszeństwo i wierność w zamian za opiekę.