sekta - grupa wyznaniowa, która oddzieliła się od macierzystego Kościoła z powodu różnic doktrynalnych lub liturgicznych.