synkretyzm - łączenie w jedną całość odmiennych, a nawet sprzecznych poglądów filozoficznych lub religijnych.