elekcja - wybór monarchów lub dostojników świeckich i duchownych na jakieś stanowisko lub urząd.