gród - osada obronna usytuowana w trudno dostępnym miejscu, wznoszona w celu obrony ludności i jej dobytku przed napadem wroga; w X-XIII w. warowna siedziba księcia i ośrodek lokalnej władzy administracyjnej, gospodarczej i wojskowej; zasadniczymi elementami obronnymi grodów były: wał drewniano-ziemny, fosa i ostrokoły; we wnętrzu znajdowały się budynki mieszkalne, stajnie, spichrze, studnie i stołp dla straży.