immunitet - w średniowieczu całkowite lub częściowe zwolnienie ludności w dobrach feudalnych od powinności na rzecz państwa (immunitet ekonomiczny) i wyłączający ją spod sądownictwa władcy (immunitet sądowniczy).