inwestytura - w średniowieczu nadanie lenna wasalowi przez seniora oraz nadawanie stanowisk kościelnych przez monarchę; podczas uroczystej ceremonii senior wręczał wasalowi świeckiemu chorągiew lub włócznię, a wasalowi duchownemu  pastorał lub pierścień, natomiast wasal składał hołd lenny.