wasal - lennik, w średniowiecznym systemie feudalnym osoba, która w zamian za otrzymane lenno zobowiązana była do służenia seniorowi radą i służbą wojskową oraz złożenia mu hołdu i przysięgi wierności.