wiec - starosłowiańska nazwa zgromadzenia, narady ludzi wolnych w okresie plemiennym, a ponadto w dawnej Polsce nazwa używana do XIV wieku dla różnego rodzaju zjazdów, np. książąt, możnych, na których to naradach stanowiono prawa i rozsądzano spory.