renta feudalna - dochód uzyskiwany przez feudała od chłopów w zamian za użytkowanie przez nich ziemi, która do niego należała; wykształciły się trzy formy renty feudalnej: naturalna - w postaci danin, odrobkowa -  tzw. pańszczyzna, pieniężna - czynsz.