daniny - przymusowe świadczenia w naturze (np. zboże, bydło, miód, zwierzyna), składane we wczesnym średniowieczu  przez ogół ludności na rzecz panującego na mocy tzw. prawa książęcego; najważniejsze daniny to: narzas, powołowe i poradlne.