drużyna - w okresie wczesnofeudalnym podstawowa siła zbrojna księcia, będąca na jego utrzymaniu i przebywająca z nim lub stacjonująca w wyznaczonych grodach; stanowiła rdzeń całej siły zbrojnej państwa wczesnofeudalnego, złożony z zawodowych, dobrze uzbrojonych i wyszkolonych wojowników.