biskupstwo/diecezja - terytorialna jednostka administracji kościelnej, zarządzana przez biskupa ordynariusza.