dżihad - w języku arabskim „święta wojna”; obowiązek religijny wyznawców islamu podejmowania wysiłków w celu szerzenia i umacniania islamu.