dżizja - w krajach muzułmańskich podatek pogłówny płacony  od VIII w. przez ludność niemuzułmańską; najczęściej był pobierany w formie pieniężnej.