ikonoklaści/obrazoburcy - osoby sprzeciwiające się czci wizerunków religijnych; ikonoklazm jako ruch domagający się zniszczenia wizerunków religijnych rozwinął się szczególnie za panowania cesarza Leona III w VIII w. - doszło wtedy do licznych prześladowań zwolenników kultu obrazów; w IX w. ikonoklazm został uznany za herezję.