kasztelania/okręg grodowy - od X w. podstawowa jednostka administracji terenowej w Polsce, obejmująca okręg grodowy, którego centrum stanowił gród, będący siedzibą zarządzającego nim kasztelana.