bazylika - w starożytnym Rzymie wielka hala przeznaczona na posiedzenia sądowe i zebrania publiczne, podzielona kolumnami na trzy części.