sułtan - tytuł władcy używany w państwach muzułmańskich - m.in. przez Seldżuków, mameluckich władców Egiptu i monarchów osmańskich.