tem - jednostka podziału administracyjnego i jednostka organizacji militarnej państwa w Cesarstwie Bizantyjskim, która zastąpiła stary podział na prowincje; na czele temu stał zarządca noszący tytuł stratega, który łączył w swoim ręku władzę administracyjną i wojskową.