władztwo gruntowe - terytorium będące w posiadaniu feudała, na którym sprawował on władzę ekonomiczną i sądową.