muezzin/muezin - służebnik w meczecie, zwołujący z minaretu muzułmanów do wspólnej modlitwy.