bulla - dokument o dużym znaczeniu, wydawany przez papieża lub panującego; nazwa pochodzi od przymocowywanej do dokumentu okrągłej pieczęci, wyciskanej zwykle dwustronnie, najczęściej w ołowiu, rzadziej w srebrze.