nikolaizm - pogardliwe określenie łamania zasad celibatu, zawieranie przez duchownych małżeństw lub pozostawanie w konkubinacie; zjawisko charakterystyczne dla Kościoła zachodniego w okresie średniowiecza, będące skutkiem jego zeświecczenia; nikolazim został uznany za herezję.