szariat/szarijat - prawo islamu, według przekonań muzułmanów oparte na boskim objawieniu, regulujące kwestie stosunków międzyludzkich oraz stosunku ludzi do Boga.