gildia - stowarzyszenie kupców, którego celem było stworzenie swoim członkom jak najlepszych warunków handlu; gildie pełniły również funkcje  obronne, religijne i towarzyskie.